Projekt Unii Europejskiej: Digital Transformation Support

Appverk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Rozwój firmy Appverk sp. z o.o. poprzez promocję produktu Digital Transformation Support na międzynarodowych targach branży IT/ITC”

Celem projektu jest umiędzynarodowienie działalności firmy Appverk Sp. z o.o., przy wykorzystaniu działań przewidzianych w Programie Promocji Branży IT/ICT. Działania zaplanowane w Projekcie przyczynią się do promocji marki Appverk na globalnym rynku teleinformatycznym, podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych, przez co firma umocni swoją pozycję na rynku technologii informatyczno – komunikacyjnych oraz zwiększy swój udział w zyskach z tytułu eksportu swojej marki produktowej.

0
Wartość projektu (PLN)
0
Dofinansowanie z EU (PLN)