POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady na jakich operator serwisu internetowego w domenie: appverk.com (dalej: Serwis) przetwarza dane osobowe jego użytkowników oraz ustanawia prawa użytkownika oraz obowiązki operatora. 

2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest AppVerk sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grodziska 8 (60-363 Poznań), dalej zwana także „Administrator”. 

3. Wszystkie pytania związane z ochroną danych osobowych można składać do Inspektora ochrony danych, pani Katarzyny Ellerik:

 • listownie na adres: ul. Grodziska 8, 60-363 Poznań, 
 • elektronicznie na adres: dpo@appverk.com.

4. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

5. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz deklaruje, że zbierane dane są:

6. przetwarzane zgodnie z prawem, 

7. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

8. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich zostały zebrane,

9. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania. 

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

1. Dane osobowe użytkowników Serwisu są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy bezpośrednio od rodzaju świadczonych usług. 

2. Dane osobowe użytkowników, które przetwarza Administrator to przede wszystkim:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, które kandydat do pracy przekaże dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych; 
 • informacje zapisane w plikach cookie i analogicznych technologiach. 

CELE I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. podjęcia na żądanie użytkownika działań przed zawarciem umowy, w tym nawiązanie kontaktu w celu przedstawienia oferty handlowej dostosowanej do potrzeb użytkownika – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. udzielnie odpowiedzi na pytanie kierowane do Administratora za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora polegającego na utrzymaniu relacji z klientem i innymi stronami zainteresowanymi;
 3. wysyłania ofert handlowych oraz informacji o charakterze promocyjno-marketingowym – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnej zgodzie użytkownika; 
 4. zbierania dokumentów aplikacyjnych na oferowane stanowiska pracy w celu dokonania selekcji i wyboru kandydata – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnej zgodzie kandydata (w zakresie danych wykraczających poza katalog wskazany w 221 §1 Kodeksu pracy);
 5. zbierania dokumentów aplikacyjnych w celu nawiązania współpracy w ramach oferowanego stanowiska pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 6. budowania bazy potencjalnych kandydatów do pracy – przetwarzani opiera się na dobrowolnej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj.:

 1. przez okres niezbędny do przygotowania indywidualnej oferty, a po jej przedstawieniu w zależności od sytuacji mogą zostać wykorzystane w innych procesach i będą przetwarzane zgodnie z ustanowionym czasem retencji dla tego procesu, w tym mogą zasilić bazę naszych klientów lub bazę kontaktów wykorzystywanych do wysyłki informacji handlowych;
 2. przez okres trwania korespondencji, a po jej zakończeniu maksymalnie 6 miesięcy liczone od dnia ostatniego kontaktu, 
 3. do momentu wycofania zgody, w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o tę podstawę prawną; 
 4. przez czas trwania procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż 3 miesiące liczone od dnia zakończenia rekrutacji. 

ODBIORCY DANYCH

 1. Dane osobowe mogę być przekazywane wyłącznie zaufanym odbiorcom, ściśle współpracującym z Administratorem, w tym podmiotom obsługującym i dostarczającym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, kancelariom prawnym i windykacyjnym, podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, podmiotom realizujący dla Administratora procesy finansowo-księgowe. 
 2. Dane osobowe mogą być przekazywana poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie do krajów, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa zatwierdzony przez Komisję lub na mocy standardowych klauzul umownych.

PRAWA OSÓB

Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, 
 2. sprostowania danych osobowych, 
 3. usunięcia danych osobowych, 
 4. przenoszenia danych osobowych, 
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które opiera się na prawnie usprawiedliwionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. wycofania zgody wobec przetwarzania danych, które opiera się na zgodzie użytkownika, z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływy na zgodność z prawem, przetwarzania, którego dokonano przed odwołaniem tej zgody, 
 8. W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących użytkownikowi praw, ma on możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego (UODO).

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Podanie danych co do zasady jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może wiązać się z brakiem możliwości skorzystania z konkretnych usług oferowanych przez Administratora. 
 2. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka plików cookie określa zasady na jakich operator serwisu internetowego w domenie: appverk.com (dalej: Serwis) gromadzi a następnie przetwarza informacje, w tym dane osobowe zapisane w plikach cookie. 
 2. Pliki cookie zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą tego typu plików dają możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin w Serwisie Internetowym.

RODZAJ WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIE

Serwis appverk.com. wykorzystuje następujące pliki cookie:

 1. niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. statystyczne: pozwalają badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. marketingowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz na prowadzenie dedykowanych kampanii marketingowych – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

CZAS PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie wykorzystywane przez Serwis przechowywane są zgodnie z poniższymi informacjami:

 1. niezbędne: są to pliki stałe, sesyjne (usuwane po zamknięciu okna);
 2. statystyczne: są to pliki sesyjne (usuwane po zamknięciu okna) oraz przechowywane od 1 dnia do 2 lat;
 3. marketingowego: są to pliki sesyjne (usuwane po zamknięciu okna) oraz przechowywane od 1 dnia do 1 roku.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Mechanizm zapisywania plików cookie jest bezpieczny dla urządzeń końcowych użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwy zdalny dostęp wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego do urządzeń końcowych Użytkowników.

2. Użytkownik ma możliwość za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania Plików cookie. Szczegółowe informacje dostępne są w dziale pomoc przeglądarki internetowej: 

w przeglądarce Internet Explorer™

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/ 

w przeglądarce Mozilla Firefox ™

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek 

w przeglądarce Chrome™

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 

w przeglądarce Opera ™

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 

w przeglądarce Safari™

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

3. Ograniczenia w zapisywaniu Plików cookie lub całkowite wyłączenie możliwości ich zapisywania może mieć negatywny wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. 

4. Serwis korzysta z usługi Google Analytics – szczegółowe informacje o tym jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów dostępne są pod adresem:  www.google.com/policies/privacy/partners/

ZAINTERESOWANY?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Formularz kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących nowych usług i produktów własnych AppVerk sp. z o.o za pośrednictwem
  Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka AppVerk sp z o.o., która przetwarza je w celu nawiązania relacji biznesowych, w tym przesyłania ofert handlowych oraz prowadzenia bieżącej korespondencji, która może skutkować zawarciem umowy, jak również w celu przesyłania informacji o nowościach w zakresie produktów i usług (o ile wyraziłeś na to zgodę). W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje w naszej Polityce prywatności.

  Wiadomość została wysłana
  Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe.