Hoe u effectief kunt besparen op outsourcing van IT-technologie (voor- en tegendelen)
Tags:

In de ontwikkelingscyclus van elk bedrijf komt er een moment waarop het magische woord “outsourcing” valt. In sommige gevallen is dat omdat men geld wil besparen, in andere omdat men snel een nieuw technologisch niveau wil bereiken. In beide gevallen helpt outsourcing om aan individuele behoeften te voldoen. Maar voordat je besluit om delen van de taken of projecten aan een extern bedrijf over te dragen, is het de moeite waard om na te gaan welk type outsourcing het beste voor jouw bedrijf is.

De twee aspecten van outsourcing

Outsourcing heeft verschillende aspecten – het kan zowel betrekking hebben op eenvoudige projecten als op ondersteuning bij het vereenvoudigen van verschillende bedrijfsprocessen. Het belangrijkste voordeel ervan is dat bepaalde taken worden gedelegeerd aan specialisten in een bepaalde bedrijfstak, wat zowel veel voordelen als veel uitdagingen meebrengt. Het is de moeite waard te benadrukken dat we het bij outsourcing-samenwerking over twee soorten outsourcing hebben: off- en nearshoring. Offshoring betekent dat je een team contracteert dat zich in afgelegen delen van de wereld bevindt (bv. buiten Europa – India, of China). Nearshoring is het tegenovergestelde – je geeft taken aan een team dat zich dicht bij het bedrijf bevindt, zowel in culturele als in geografische opzichten (bv. van Duitsland naar Polen).

Tijd is geld

Er zijn veel voordelen verbonden aan outsourcing, maar het belangrijkste is de financiële besparing. De kosten van het inhuren van een groep specialisten of de aanschaf van nieuwe apparatuur om een bepaalde taak uit te voeren zijn beslist hoger dan het delegeren aan een extern bedrijf. Met outsourcing kun je tijd besparen omdat het beheer van een project op afstand door gekwalificeerde deskundigen veel minder supervisie van jou kant vereist. Externe IT-specialisten kennen en passen vaak moderne technologie toe, waardoor de eindresultaten van hun werk meestal op een hoger niveau zullen liggen dan wanneer je het zelf zou doen. Als je het actieplan goed beschrijft en je verwachtingen duidelijk maakt, zullen zowel het eindproduct als de hele samenwerking aan jouw eisen voldoen.

Goedkoop betekent niet altijd goed

Het is echter goed zich te realiseren dat outsourcing ook een schaduwzijde heeft. Dat komt omdat alles afhangt van de criteria die je hanteert bij het kiezen van een outsourcingspartner. Als je een bedrijf uit India kiest, moet je niet alleen rekening houden met een goede prijsstelling, maar ook met culturele en zakelijke verschillen die de communicatie en het projectbeheer zullen beïnvloeden. Het is ook belangrijk alle certificeringen en ervaring van een nieuwe partner te controleren om er zeker van te zijn dat hij over de nodige competenties beschikt om de taak uit te voeren. Sommige mensen vinden het moeilijk om een aannemer te vertrouwen die ze alleen door een camera zien, dus is het een goed idee om een contract te ondertekenen en een verstandhouding op te bouwen. In deze gevallen is nearshoring een betere optie, omdat je elkaar dan vaker kunt ontmoeten, zowel op afstand als in persoon, aangezien je in dezelfde tijdzone bent.

Investeren in de toekomst

Wanneer je beslist om de samenwerking aan een extern team uit te besteden, moet je over veel aspecten nadenken. Het is de moeite waard om in het begin wat tijd te investeren om potentiële partners te leren kennen en de belangrijkste kwesties te verduidelijken, niet alleen met betrekking tot de manier waarop het project wordt beheerd, de communicatiemethoden of de wijze waarop de boekhouding wordt gevoerd. Het is even belangrijk vertrouwen en een goede verstandhouding tussen de twee partijen op te bouwen, zodat jouw project vlot en zonder problemen verloopt

programista w słuchawkach pracujący nad kodem

Laten we samenwerken!
We wachten op uw project

Contactformulier

    Ik ga akkoord met het ontvangen van informatie over nieuwe diensten en commerciële aanbiedingen van AppVerk sp. z o.o via
    Wij delen u mee dat de verantwoordelijke voor de verwerking van uw in het voornoemde formulier vermelde persoonsgegevens de vennootschap AppVerk sp z o.o. is (contact: dpo@appverk.com), die persoonsgegevens verwerkt om: zakelijke relaties op te bouwen, onder meer het verzenden van commerciële aanbiedingen, om huidige correspondentie bij te houden en contacten te onderhouden die in een overeenkomst en samenwerking op lange termijn kunnen resulteren, alsook om informatie toe te zenden over nieuwe producten en diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking (op voorwaarde dat de gebruiker daarvoor zijn toestemming hebt gegeven). In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door AppVerk sp. z o.o. hebt u het recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, overdracht, bezwaar, intrekking van de toestemming en het recht een klacht bij de toezichthoudende autoriteit in te dienen. Gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens is beschikbaar in ons Privacybeleid. Privacybeleid.

    Message was send
    We will contact you as soon as possible.