European Union Digital Transformation Support

belka projektu EU
AppVerk voert een door de Europese fondsen gesubsidieerd project uit onder de titel „De ontwikkeling van de firma Appverk sp. z o.o. door promotie van het Digital Transformation Support-product op internationale IT/ITC-vakbeurzen”

Het project heeft betrekking op activiteiten van Appverk Sp. z o.o. ter bevordering van het internationaal ondernemen door gebruik te maken van de in het Programma ter promotie van de IT/ICT-industrie geplande diensten. De in het kader van het Project geplande activiteiten zullen bijdragen tot de promotie van het merk Appverk op de wereldwijde ICT-markt, tot de ondertekening van buitenlandse handelscontracten, waardoor de firma haar positie op de markt van de informatie- en communicatietechnologieën zal versterken en haar aandeel in de winst uit de export van haar productmerk vergroten.

0
Waarde van het project (PLN)
0
EU-financiering van het project (PLN)