Laten we samenwerken!

  Wij delen u mede dat de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens de vennootschap AppVerk sp z o.o. is (contact: dpo@appverk.com) die uw persoonsgegevens verwerkt met het doel de aanwervingsprocedure uit te voeren en af te ronden en om uw sollicitatiedocumenten op te nemen in toekomstige aanwervingsprocessen indien u daarvoor toestemming hebt gegeven. In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons hebt u het recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, overdracht, bezwaar, intrekking van de toestemming en het recht een klacht bij de toezichthoudende autoriteit in te dienen indien de verwerking van de gegevens geacht wordt in strijd te zijnmet de wet. Gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens is beschikbaar in ons
  Privacybeleid.

  Wiadomość została wysłana
  Za moment zostaniesz przeniesiony na stronę główną

  Laten we samenwerken!
  We wachten op uw project

  Contactformulier

   Ik ga akkoord met het ontvangen van informatie over nieuwe diensten en commerciële aanbiedingen van AppVerk sp. z o.o via
   Wij delen u mee dat de verantwoordelijke voor de verwerking van uw in het voornoemde formulier vermelde persoonsgegevens de vennootschap AppVerk sp z o.o. is (contact: dpo@appverk.com), die persoonsgegevens verwerkt om: zakelijke relaties op te bouwen, onder meer het verzenden van commerciële aanbiedingen, om huidige correspondentie bij te houden en contacten te onderhouden die in een overeenkomst en samenwerking op lange termijn kunnen resulteren, alsook om informatie toe te zenden over nieuwe producten en diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking (op voorwaarde dat de gebruiker daarvoor zijn toestemming hebt gegeven). In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door AppVerk sp. z o.o. hebt u het recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, overdracht, bezwaar, intrekking van de toestemming en het recht een klacht bij de toezichthoudende autoriteit in te dienen. Gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens is beschikbaar in ons Privacybeleid. Privacybeleid.

   Message was send
   We will contact you as soon as possible.