3 gouden regels voor het managen van een project met een team op afstand
Tags:

Als je een IT-partner voor outsourcing-samenwerking hebt gekozen, ben je al halverwege. Maar je mag niet op je lauweren rusten, want het echte werk begint nu pas. Het op afstand beheren van aangestelde experts van een ander bedrijf kan een uitdaging zijn. Geen paniek! Het is voldoende dat je de onderstaande regels toepast, en de samenwerking zal vriendschappelijk en succesvol zijn. Veel succes!

Regel 1: maak een duidelijk plan en deel je verwachtingen

Hoe goed het team ook is, zonder een duidelijk plan en duidelijke richtlijnen zul je niet tot overeenstemming komen. De belangrijkste taak is het opstellen van een complexe verklaring over de reikwijdte van het project met de outsourcingspartner, waarbinnen je de afzonderlijke fasen van het project bepaalt, taken toewijst, meetbare indicatoren geeft voor de uitvoering ervan, en de tijd voor elke taak en fase schat. Om het werk te vergemakkelijken, is het de moeite waard om te investeren in de juiste management tools voor beide bedrijven. In de IT-wereld zijn de populairste Jira Software, Azure Devops, Monday.com, Asana, of ClickUp, en kun je gemakkelijk taken toewijzen aan elk teamlid, prioriteiten stellen, en ontwikkeling bijhouden met hen. Veel van deze programma’s kunnen worden geïntegreerd met de planning van het project, zodat je de effecten van het werk sneller en effectiever kunt controleren.

Regel 2: Benoem een leider en houd toezicht op de resultaten van het werk

Nadat je het eens bent geworden over een plan en jouw verwachtingen hebt voorgelegd, moet je de leider van jouw outsourcingspartner aanwijzen, die verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van het team, het toezicht op het werk en de communicatie tussen de twee partijen. Het moet een manager zijn met een paar jaar ervaring in het werken aan een bepaald product en technologie om elke vraag te beantwoorden. Hun belangrijkste taak is toe te zien op de ontwikkeling van het werk volgens de planning en te zorgen voor transparante communicatie zowel intern als extern (met de klant of andere partijen van het project). Het is even belangrijk om de teamleden te ondersteunen, te motiveren en snel te reageren op mogelijke problemen.

kobieta prowadząca video rozmowę na laptopie

Regel 3: Leer jouw team kennen en waardeer hun werk

De laatste stap, wellicht de belangrijkste, is om jouw outsourcingsteam goed te leren kennen. Het is gemakkelijker de mensen aan wie je een project uitbesteedt te vertrouwen als je tijd investeert om waardevolle relaties op te bouwen buiten de conferentiegesprekken om. Je moet regelmatig persoonlijke ontmoetingen organiseren om essentiële etappes van jouw project te bespreken. Het is ook goed om regelmatig de inspanningen van individuele teamleden te waarderen en elk succes te vieren, hoe klein ook, om iedereen te motiveren om te werken. Bij het managen van een team op afstand is duidelijke dagelijkse communicatie cruciaal om snel te kunnen reageren op vragen en uitdagingen die opduiken. Slack, Zoom of Microsoft Teams zijn de populairste communicatieplatformen onder ontwikkelaars, omdat je de communicatie gemakkelijker kunt beheren binnen specifieke taken of threads zonder het hele team erbij te betrekken.

Op zoek naar een outsourcing partner? Laten we samenwerken!

Stuur ons een bericht of bezoek ons op kantoor!

Laten we samenwerken!
We wachten op uw project

Contactformulier

    Ik ga akkoord met het ontvangen van informatie over nieuwe diensten en commerciële aanbiedingen van AppVerk sp. z o.o via
    Wij delen u mee dat de verantwoordelijke voor de verwerking van uw in het voornoemde formulier vermelde persoonsgegevens de vennootschap AppVerk sp z o.o. is (contact: dpo@appverk.com), die persoonsgegevens verwerkt om: zakelijke relaties op te bouwen, onder meer het verzenden van commerciële aanbiedingen, om huidige correspondentie bij te houden en contacten te onderhouden die in een overeenkomst en samenwerking op lange termijn kunnen resulteren, alsook om informatie toe te zenden over nieuwe producten en diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking (op voorwaarde dat de gebruiker daarvoor zijn toestemming hebt gegeven). In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door AppVerk sp. z o.o. hebt u het recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, overdracht, bezwaar, intrekking van de toestemming en het recht een klacht bij de toezichthoudende autoriteit in te dienen. Gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens is beschikbaar in ons Privacybeleid. Privacybeleid.

    Message was send
    We will contact you as soon as possible.